Novi Sad – LIFT REKLAME

  • Dimenzije : A3 format (uspravan)
  • Minimalan period zakupa: 1 mesec
  • Pozicija : u najvišim zgradama u Novom Sadu

 

Opis

 

Jedan od najefektnijih načina reklamiranja, jer se Vaše reklame postavljaju u zgrade sa najviše stanova, a pored svega ,dnevno se liftom vozi 3 puta više gostiju zgrade ,nego koliko ima stanara.

Svakodnevim gledanjem u reklamu ,ona postaje „nezaboravna“, a često se i fotografiše.

Flajeri se bacaju, ali LIFT REKLAMA ostaje.

Vaša reklama je u liftu minimum mesec dana