Spoljne reklame

Spoljne reklame

U kombinaciji sa internet oglašavanjem spoljno oglašavanje jeste najbolje oružje za vaš jak brending. Pozicije na najprometnijim lokacijama u gradu i veliki broj različitih formata vam omogućavaju da pojačate svoju prepoznatljivost na više načina.

N

Obraćanje široj publici (skoro 100% potrošača pokriveni su ovim vidom reklame).

N

Različiti formati sa širokom lepezom formata, perioda i cena zakupa.

N

70% potrošača odluku o kupovini donosi usput gde se nalazi i vaša reklama.

N

Reklama na putu do vašeg biznisa ili u određenom delu grada gde vam se nalazi ciljna publika.